Music & the Spoken Word

April 2016 General Conference

Albanian https://youtu.be/7WuMREwgwmo
Amharic https://youtu.be/rjJ4_bYOgVM
Arabic https://youtu.be/dfhT3c8kBS4
Armenian https://youtu.be/d-nVQcQ_yqc
ASL https://youtu.be/hSxwg9GEcx4
Bulgarian https://youtu.be/B-BDcRhNdn4
Cambodian https://youtu.be/1t0aTRjNCJw
Cantonese https://youtu.be/oU-U6qnxqRI
Cebuano https://youtu.be/prOOi-yiO_w
Chuukese https://youtu.be/h0SZ66Yn0dQ
Croatian https://youtu.be/UYOxaSNe5iM
Czech https://youtu.be/7Qe_Yh3Eows
Danish https://youtu.be/pChxcPXrvZI
Dutch https://youtu.be/6vV_6OztSfg
English https://youtu.be/oN5dw5jlHYA
Estonian https://youtu.be/8G1QYzsRQtU
Farsi (Persian) https://youtu.be/TauHJDY0eY8
Fijian https://youtu.be/ay9Axh6hdKs
Finnish https://youtu.be/wdHbxWNT3Ek
French https://youtu.be/LGhhSoxTNIs
German https://youtu.be/NmuTMwy8SW8
Greek https://youtu.be/9bjR-OrUbI4
Haitian https://youtu.be/sraPIKpMkUA
Hindi (India) https://youtu.be/ITBucy-ptBc
Hungarian https://youtu.be/xHZuZLBs32A
Indonesian https://youtu.be/LQqWqkYmZ78
Italian https://youtu.be/lUDP0cRnvkA
Japanese https://youtu.be/5YBC2WZKm44
Korean https://youtu.be/8WaJQLwB3lY
Kosraean https://youtu.be/zieIzM_XYuM
Laotian https://youtu.be/nMqNFJRQa4c
Latvian https://youtu.be/25js2EbjwrM
Lingala https://youtu.be/ZnbXg3Hzua0
Lithuanian https://youtu.be/tUaoKkLS1TI
Malagasy https://youtu.be/CvLjRJETvxY
Malay https://youtu.be/pPMLt7hJA9s
Mandarin https://youtu.be/03EuVPLKqqM
Marshallese https://youtu.be/RvRZdi6iA4I
Mongolian https://youtu.be/SSEJRdfr5tU
Norwegian https://youtu.be/DN9xGO1KUYQ
Palauan https://youtu.be/HjQ2R9jXauY
Papiamento https://youtu.be/uDBvJZ-0TUU
Pohnpeian https://youtu.be/SWmVoiC0FPs
Polish https://youtu.be/Jas7uC4Q5xY
Portuguese https://youtu.be/OSKJ3QHE_4Y
Portuguese (Europe) https://youtu.be/wGVFz9X39ck
Romanian https://youtu.be/MANojw3ugq0
Russian https://youtu.be/NkZYS-fWZ_I
Samoan https://youtu.be/9wU9Q1L3ulo
Serbian https://youtu.be/cWa-U6KR220
Spanish https://youtu.be/3fuaJG5YWJg
Swahili https://youtu.be/2OFwB28HuTI
Swedish https://youtu.be/vT83iHSBheo
Tagalog https://youtu.be/93JlhadDY60
Tahitian https://youtu.be/S6511QelQFE
Thai https://youtu.be/o7oh-R-o_8M
Tongan https://youtu.be/DFERdHt2jcI
Turkish https://youtu.be/XGuuaa3384U
Ukrainian https://youtu.be/pJ9qZ-EjMHE
Vietnamese https://youtu.be/vlEN9kCZXVE
Yapese https://youtu.be/zmJMrIN9u_c