2022 Heritage Tour

The Tabernacle Choir bekjentgjorde i dag at Heritage Tour 2022 ved The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square, opprinnelig planlagt for 2020, og utsatt i 2021, er avlyst.

“Vi beklager på det sterkeste at vi måtte avlyse denne turneen til de nordiske landene og Storbritannia,” sa korpresident Michael O. Leavitt. “Den nylige omikron-bølgen har gjort at det ikke har vært mulig å gjennomføre de omfattende månedslange forberedelsene som er nødvendige for at koret skal kunne utføre de diplomatiske og misjonær-relaterte formålene med turneen. Selv om forholdene kan ha endret seg til sommeren og gjort reisen mulig, tillater ikke omstendighetene tilstrekkelig forberedelse. Turneer er imidlertid en viktig del av korets misjon. Vi har til hensikt å fortsette med turneer både nasjonalt og internasjonalt når det er trygt både for vårt publikum og for våre artister.”

Ytterligere informasjon om refusjon av billetter vil bli gitt i løpet av de neste ukene. Inntil da blir publikum bedt om ikke å kontakte konsertstedene før ytterligere detaljer er tilgjengelige.